امروز : 24 مرداد 1399
 
   اردوی سینما بهمن ماه 99-98

اردوی سینما بهمن ماه 99-98

   ارسال شده توسط   خانم مرعشی  در مورخ   1398/11/12
   اردوی تفریحی پارک ژوپیتر

اردوی تفریحی پارک ژوپیتر
12/ آبان / 98
به مناسبت روز دانش آموز

   ارسال شده توسط   خانم مرعشی  در مورخ   1398/08/12
   سرزمین ماسه ای مجتمع مگامال

سرزمین ماسه ای مجتمع مگامال
 سه شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۲
ساعت ۹ الی ۱۳

   ارسال شده توسط   خانم مرعشی  در مورخ   1398/06/12
   اردوی تفریحی- علمی هیومن پارک

اردوی تفریحی- علمی هیومن پارک

سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۵
از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۳

 

   ارسال شده توسط   خانم مرعشی  در مورخ   1398/05/15