امروز : 24 مرداد 1399
 
   زمان برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها

   ارسال شده توسط   خانم مرعشی  در مورخ   1398/12/11
   برگزاری نمایشگاه نقاشی، دست سازه و بازیافت

برگزاری نمایشگاه نقاشی، دست سازه و بازیافت
 فعالیت های دانش آموزان در 3 ماه اول سال تحصیلی 99-98
تاریخ نمایشگاه هفته سوم آذر ماه

   ارسال شده توسط   خانم مرعشی  در مورخ   1398/09/20